Εκτελεστική Γραμματεία Διεθνούς Ιδρύματος Μεγάλου Αλεξάνδρου

Πασχάλης Διονύσης - Πρόεδρος Διεθνούς Ιδρύματος Μνημείου Μεγάλου Αλεξάνδρου

Νίγδελης Παντελής - Αντιπρόεδρος Α΄

Βλαχόπουλος Νικόλαος - Αντιπρόεδρος Β΄

Αβραμίδης Στέφανος - Γενικός Γραμματέας

Παπαναστασίου Αναστάσιος - Ταμίας

Κουτσιμανή Φανή, Έφορος Δημ. Σχέσεων

Τσίρου Διονυσία - Έφορος Παιδείας

Παπαδιαμαντή Ιωάννα - Έφορος Θεσμών & Τύπου

Φελώνης Χρήστος-Έφορος Κοιν. Υποθέσεων