Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ

ΜΕ ΤΟΝΠΡΟΕΔΡΟκ. ΔΙΟΝΥΣΗ ΠΑΣΧΑΛΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

 

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΞΙΦΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Α’

ΣΤΟΝ κ. ΔΙΟΝΥΣΗ ΠΑΣΧΑΛΗ

DSC_0027_1.jpg

 

DSC_0028_1.jpgDSC_0029_1.jpgDSC_0033_1.jpgDSC_0035_1.jpg