Εκπαιδευτική επίσκεψη του 10ου Δημοτικού Κατερίνης  που αφορούσε περιήγηση στη μόνιμη έκθεση του  Ιδρύματος με ιδιαίτερη αναφορά στην πορεία του μεγάλου στρατηλάτη. Καθώς επίσης ξενάγηση μαθητών και εκπαιδευτικών, στονειδικό χώρο που γίνονται οι προβολές της Εικονικής Πραγματικότητας στα πλαίσια της συνεργασίας του ΔΙΜΜΑ με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.