ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΔΙΟΝΥΣΗ ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Ε.Ε. ΕΑ Β΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.