Το Διεθνές Ίδρυμα Μεγάλου Αλεξάνδρου, με γνώμονα το όραμα του Μεγάλου Στρατηλάτη, προβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό στην καρδιά της Ευρώπης

Συντονισμένες ιδιαίτερες δράσεις με πολιτιστικά σωματεία και φορείς από την Ελλάδα στις Βρυξέλλες

FullSizeRender1_1.jpg

 FullSizeRender.jpgIMG_2434.jpg