ΔΕΞΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ κ. ΔΙΟΝΥΣΗ ΠΑΣΧΑΛΗ

DSC_7505.jpg

 

 DSC_7513.jpgDSC_7524.jpgDSC_7526.jpgDSC_7540.jpgDSC_7545.jpgDSC_7552.jpgDSC_7554.jpgDSC_7568.jpgDSC_7580.jpgDSC_7581.jpgDSC_7585.jpgDSC_7591.jpgDSC_7595.jpgDSC_7596.jpgDSC_7597.jpgDSC_7598.jpgDSC_7605.jpgDSC_7610.jpgDSC_7613.jpgDSC_7619.jpgDSC_7622.jpgDSC_7673.jpgDSC_7674.jpgDSC_7685.jpgDSC_7686.jpgDSC_7694.jpgDSC_7696.jpgDSC_7698.jpgDSC_7702.jpgDSC_7707.jpgDSC_7709.jpgDSC_7715.jpgDSC_7721.jpgDSC_7726.jpgDSC_7732.jpgDSC_7737.jpgDSC_7638.jpgDSC_7641.jpgDSC_7649.jpgDSC_7651.jpgDSC_7657.jpgDSC_7664.jpgDSC_7668.jpgDSC_7813.jpgDSC_7815.jpgDSC_7828.jpgDSC_7840.jpgDSC_7842.jpgDSC_7844.jpgDSC_7740.jpgDSC_7743.jpgDSC_7747.jpgDSC_7749.jpgDSC_7755.jpgDSC_7759.jpgDSC_7761.jpgDSC_7763.jpgDSC_7767.jpgDSC_7769.jpgDSC_7779.jpgDSC_7792.jpgDSC_7794.jpgDSC_7795.jpgDSC_7799.jpgDSC_7809.jpgDSC_7951.jpgDSC_7857.jpgDSC_7860.jpgDSC_7863.jpgDSC_7866.jpgDSC_7867.jpgDSC_7879.jpgDSC_7890.jpgDSC_7896_1.jpgDSC_7896.jpgDSC_7898.jpgDSC_7905.jpgDSC_7908.jpgDSC_7913.jpgDSC_7925.jpgDSC_7926.jpgDSC_7929.jpgDSC_7930.jpgDSC_7931.jpgDSC_7933.jpgDSC_7938.jpgDSC_7944.jpgDSC_8038.jpgDSC_8040.jpgDSC_8044.jpgDSC_8045.jpgDSC_8046.jpgDSC_8062.jpgDSC_7953.jpgDSC_7961.jpgDSC_7968.jpgDSC_7975.jpgDSC_7978.jpgDSC_7986.jpgDSC_7989.jpgDSC_7996.jpgDSC_8004.jpgDSC_8005.jpgDSC_8006.jpgDSC_8011.jpgDSC_8015.jpgDSC_8019.jpgDSC_8020.jpgDSC_8025.jpgDSC_8161.jpgDSC_8065.jpgDSC_8071.jpgDSC_8073.jpgDSC_8084.jpgDSC_8097_1.jpgDSC_8097.jpgDSC_8100.jpgDSC_8102.jpgDSC_8109.jpgDSC_8111.jpgDSC_8118.jpgDSC_8119.jpgDSC_8126.jpgDSC_8135.jpgDSC_8138.jpgDSC_8144.jpgDSC_8147.jpgDSC_8150.jpgDSC_8153.jpgDSC_8156.jpgDSC_8158.jpgDSC_8261.jpgDSC_8263.jpgDSC_8268.jpgDSC_8276.jpgDSC_8282.jpgDSC_8309.jpgDSC_8317.jpgDSC_8323.jpgDSC_8326.jpgDSC_8339.jpgDSC_8167.jpgDSC_8168.jpgDSC_8183.jpgDSC_8184.jpgDSC_8195.jpgDSC_8199.jpgDSC_8206.jpgDSC_8208.jpgDSC_8214.jpgDSC_8218.jpgDSC_8227.jpgDSC_8235.jpgDSC_8364.jpgDSC_8392.jpgDSC_8398.jpgDSC_8401.jpgDSC_8405.jpgDSC_8412.jpgDSC_8420.jpgDSC_8430.jpgDSC_8437.jpgDSC_8450.jpgDSC_8463.jpgDSC_8468.jpgDSC_8354.jpgDSC_8358.jpg